Menu

Excel - silná zbraň asistentky

Excel - silná zbraň asistentky

Excel musí viac či menej poznať každá žena, ktorá pracuje alebo chce začať pracovať ako asistentka. Neviem, či je nejaká šanca, že by ste sa v administratíve s týmto programom vôbec nestretli.

Mnohé z vás Excel ovládate, veď s ním denne pracujete. Samozrejme sa považujete za pokročilé, takmer expertky. Možno je to naozaj tak, pretože v mnohých firmách sa spracovávajú obrovské databázy, z ktorých tvoríte reporty v podobe kontingenčných grafov a mnohé veci máte v Exceli zautomatizované na makrách. V tom prípade nemusíte čítať ďalej.

Tento článok je pre excelovské začiatočníčky. Aj pre tie, ktoré si myslia, že sú na pokročilej úrovni. Mňa osobne z tohto omylu vyviedol online kurz Microsoft Excel.

Ide o Excel 2010, ale všetky znalosti využijete aj v Exceli 2013, pretože tlačidlá (ikony s funkciami) sú v nich rozmiestnené rovnakým spôsobom. Naučíte sa tiež množstvo klávesových skratiek. Videá sú spracované na profesionálnej úrovni - obsah, obraz aj zvuk. Lektor hovorí zrozumiteľným jazykom pre bežných ľudí (nejde o reč IT-čkárov). Cvičenia sú rozdelené do samostatných krátkych kapitol, takže vždy si môžete pozrieť presne tú časť, ktorú potrebujete. Výhodou online kurzov je, že k nim získate prístup na neobmedzený čas a k videám sa môžete kedykoľvek v budúcnosti vrátiť (stačí len pripojenie na internet). Dokonca aj priamo v práci, ak si nebudete vedieť poradiť s nejakou funkciou.

Ako som viackrát spomínala, práca asistentky je veľmi rôznorodá. Je jasné, čo robí stavebný inžinier, je to predsa odborník. Buďte aj vy odborníčky. Dá sa to, aj keď ste študovali etiku. Viete, koľko kolegov okolo vás sa trápi s Excelom? Veď si len pomyslite, koľko ľudí nevie ukotviť priečky. Mňa to kedysi učila kolegyňa, keď som za ňou prišla s otázkou, ako mám urobiť, aby som stále videla prvý riadok a prvý stĺpec, keď rolujem myšou. Vďaka kurzu viem už nastaviť, aby sa prvý riadok so stĺpcom zobrazovali aj pri tlači na každej strane.

V 71 kapitolách tohto online školenia sa naučíte napríklad tvoriť rozbaľovacie zoznamy, používať nekonečné možnosti podmieneného formátovania, produkovať grafy a nastavovať ich rôznymi spôsobmi.


S kurzom zvládnete naformátovať svoju tabuľku tak, aby vás automaticky, napríklad podfarbením buniek, upozorňovala na končiace sa termíny školení zamestnancov alebo blížiace sa ročné servisné prehliadky u zákazníkov. 

Čakajú vás dôkladne vysvetlené funkcie ako SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, CONVERT, MIN, MAX, SMALL, LARGE, TODAY, NOW, WEEKNUM, IF, SUMIF, AVERAGEIF a VLOOKUP. Kontingenčné tabuľky nie sú nič ťažkého, iba to tak znie. Makrá boli pre mňa úplnou novinkou.

Medzičasom v akadémii Learn2Code pribudol kurz Microsoft Excel pre pokročilých. Ako pozerám obsah, človek sa po jeho absolvovaní musí stať skutočným expertom na Excel.


K tomuto článku ma inšpirovala nedávna skúsenosť z pracovného pohovoru, kde sa okrem mňa zúčastnili aj panie vo veku 40-50 rokov. Dostali sme testy a jednou z úloh bolo vytvoriť tabuľku v Exceli a vypočítať súčet a priemer. Prísediaca uchádzačka nevedela, čo je pracovná plocha. Bolo mi jej ľúto. Aj ďalšej, ktorá sa pýtala, či Excel je "to zelené x". Preto zdôrazňujem a nabádam vás, aby ste sa neustále vzdelávali. Musíme to robiť, inak bude čoraz ťažšie získať dobré zamestnanie.

Ak už ako asistentky pracujete, starajte sa o to, aby ste neboli za poskoka. Lebo to mnohokrát asistentky sú. Je v moci každej z vás povýšiť svoju prácu na novú úroveň a stať sa uznávanou kolegyňou. Vzdelávajte sa. V diskusiách na pracovisku občas spomeňte, čo nové ste sa naučili, na akom kurze ste boli, čo zasa vymysleli v zákone a ako to idete zapracovať do smerníc. Postupne si vybudujete povesť rozhľadenej osoby.

foto: scanrail / 123rf

Napíšte komentár