Menu

Ako riadiť odpadové hospodárstvo vo firme, 1. časť

Ako riadiť odpadové hospodárstvo vo firme, 1. časť

Odpady sú témou, ktorá v práci často vyvoláva stres a množstvo otázok.

Niektoré podniky vytvárajú samostatnú pozíciu pre riadenie odpadového hospodárstva. Typickými sú špecialista EMS, manažér environmentu, odpadový hospodártechnik životného prostredia, prípadne modulácie týchto názvov. Pokiaľ nejde o spoločnosť, pre ktorú je nakladanie s odpadmi predmetom podnikania, bývajú administratívne úkony ohľadom odpadov zakomponované v náplni práce iných pozícií. Často spadajú do kompetencií administratívnych pracovníčok, asistentiek a office manažérok. Keďže téma je obšírna, budem sa jej postupne venovať vo viacerých článkoch tak, aby z nej vyťažili čo najviac aj úplné začiatočníčky.

Odpadové hospodárstvo – úvod do problematiky a legislatíva

Bez ohľadu na to, či firma má alebo nemá zavedený environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14001, musí množstvá svojich odpadov nielen evidovať, ale aj sledovať. Nad určité množstvá odpadov ročne vznikajú nové povinnosti, či už oznamovacie alebo registračné.

Všeobecné legislatívne dokumenty k problematike odpadového hospodárstva, bez znalosti ktorých sa nezaobídete, ak máte zodpovednosť za nakladanie s odpadmi vo vašej spoločnosti:

Zákon o odpadoch treba poznať, ak chcete plynule a správne riadiť odpadové hospodárstvo vo firme.
- Katalóg odpadov tvorí zoznam odpadov rozčlenený do dvadsiatich skupín. Je potrebný pri tvorbe evidenčných listov a ohlásení, ale pomôže vám zorientovať sa aj pri vytváraní ILNO (identifikačných listov nebezpečného odpadu) a následnom zabezpečovaní odvozu odpadov oprávnenými spoločnosťami. 
- Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti obsahuje tlačivá vo forme príloh aj s návodmi na ich vypĺňanie. Keďže formuláre sú dostupné vo formáte pdf (dajú sa nájsť aj v exceli), je dovolené vytvárať si vlastné tabuľky alebo používať softvér na evidenciu odpadov. Aby ste sa vyhli pokutám, formálny vzhľad tlačív z vyhlášky považujte za záväzný a nemeňte texty v kolónkach. Za výšku riadkov pokutu nedostanete, ale nemá význam riskovať a iritovať úradníkov tým, že z formulára niektorú položku odstránite alebo premiestnite. Aj časti, ktoré nevypĺňate, tam treba ponechať.
- Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch rozširuje a vysvetľuje zákon o odpadoch. Okrem statí určených pre obce a pre firmy, ktoré zbierajú, zhodnocujú alebo zneškodňujú odpady, pojednáva o rôznych žiadostiach o súhlas, ktoré si firmy v určitých prípadoch musia vybaviť. Napríklad § 97 Zákona o odpadoch určuje, na aké činnosti sa súhlasy udeľujú a čo obsahujú, pričom § 24 Vyhlášky objasňuje, čo má obsahovať žiadosť o konkrétny súhlas. 

Niektoré špecifické predpisy, ktoré v praxi možno nebudete potrebovať, ale je dobré o nich vedieť:

- Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov,
- Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Ďalšie informácie sa budú odvíjať od všetkých vyššie uvedených dokumentov. 

foto: garloon / 123rf

Napíšte komentár